Snimke maksilarnih sinusa u LL i PA projekciji

  • Snimka po Watersu
  • Snimke TMZ-a
  • Snimka šake (procjena osealne zrelosti za pedijatriju i ortodonciju)