Kefalogram (LL i PA)

Green 16 nam daje preciznu i predivnu snimku kefalograma i to u samo 1,9 sekundi ekspozicije.

Laterolateralni (LL) kefalogram je standardna snimka u dokumentaciji ortodontskog liječenja. U pravilu se snima prije početka i na kraju terapije, te za praćenje rasta čeljusti kod pojedinih dijagnoza u ortodonciji (npr. progenija). Ortodont posebnim softwerom analizira LL te analizu pohranjuje u dokumentaciju pacijent. Analizom se dobiva uvid u položaj gornje i donje čeljusti u odnosu na kosti glave, međusobni odnos gornje i donje čeljusti, stanje zagriza (duboki, otvoreni skeletni ili dentalni). Također mjerimo dimenzije donje čeljusti te nagib sjekutića u odnosu na baze pripadajućih čeljusti. Na osnovi LL-analize Vaš ortodont planira terapiju. Važan je dijagnostički alat kod ortodontsko-kirurških terapija (npr. kod progenije).

Uz snimanje nudimo i LL-analizu u Audax softweru. Možete birati između niza svjetski priznatih kefalometrijskih analiza! Obratite nam se s povjerenjem!

Posterioanteriorni kefalogram (PA) se koristi samo kod pacijenata koji imaju nesrazmjer u rastu lica, devijaciju i asimetriju između lijeve i desne strane lica. Na njemu se analiziraju strukture u tri dubine i uglavnom točke na kostima.

Uz snimanje nudimo i LL-analizu u Audax softweru. Mođžete birati između niza svjetski priznatih kefalometrijskih analiza! Obratite nam se s povjerenjem!

Posterioanteriorni kefalogram (PA) se koristi samo kod pacijenata koji imaju nesrazmjer u rastu lica, devijaciju i asimetriju između lijeve i desne strane lica. Na njemu se analiziraju strukture u tri dubine i uglavnom točke na kostima.