Intraoralne 2D snimke

Intraoralne 2D snimke služe za detekciju karijesa i promjena u području korijena zuba. Dijele se na periapikalne snimke i tzv.  „bite-wing“ (zagrizne) snimke.

Periapikalne snimke  su izuzetno precizne pojedinačne snimke zuba kojima se otkriva novonastali karijes, eventualno postojanje i proširenost upale na vrhu korijena (tzv. granulom). Ovim snimkama se i prati tijek i uspjeh endodontske terapije (liječenja kanala), kao i provjera cijeljenja upalnog procesa nakon 6 mjeseci ili godinu dana, ovisno o protokolu za pojedini slučaj.

„Bite wing“ (zagrizne) snimke služe za preciznu dijagnostiku karijesa. Tehnologija snimanja koja uključuje okomiti pad RTG zraka na senzor omogućuje detaljan prikaz više kruna zuba gornje i donje čeljusti odjednom.