Cjenik

Cjenik

2D

Intraoralna snimka zuba 65 kn / 8.63 eur
Ortopan 180 kn / 23.89 eur
Segmentalni ortopan 100 kn / 13.27 eur
TMZ 200 kn / 26.54 eur
Panoramski Bite-wing 100 kn / 13.27 eur
Kraniogram PA ili LL 170 kn / 22.56 eur
Maksilarni sinusi 200 kn / 26.54 eur
Snimka carpusa 170 kn / 22.56 eur
Waters 200 kn / 26.54 eur
SMV 200 kn / 26.54 eur

3D

CBCT Segment/sekstant (S polje) 250 kn / 33.18 eur
CBCT Kvadrant (M polje) 400 kn / 53.09 eur
CBCT Obje čeljusti (L polje) 500 kn / 66.36 eur
CBCT Obje čeljusti sa TMZ (XL polje) 600 kn / 79.63 eur
CBCT TMZ 300 kn / 39.82 eur
CBCT M. Sinusa 500kn / 66.36 eur
Obrada slike
Oznacavanje mandibularnog kanala 0.00 kn / 0.00 eur
Mjerenje / presjeci 0.00 kn / 0.00 eur
Kefalometrijska analiza 300 kn / 39.82 eur
Kefalometrijska analiza 300 kn / 39.82 eur